rezidentní real estate developer

Investiční společnost zabývající 
se rozvojem rezidentního bydlení

12 let

Aktivní činnosti

+5 800 m2

Plochy vybudováno

+9 500 m2

plochy v přípravě

+1,4 mld. Kč

Celková hodnota projektů

01 — O NÁS
Vytváříme investiční příležitosti
v oblasti rozvoje rezidenčního bydlení.

Řídíme developerské projekty a budujeme ziskové finanční portfolio.

Tři klíčové hodnoty Arctic Invest, o které se opírá rozhodování naší společnost.

Risk management

Provádíme důkladnou Due Diligence v právní, technické a environmentální oblasti, abychom zajistili plynulý a bezproblémový průběh každého projektu.

Měníme tvář Brna

Zaměřujeme se na výstavbu rezidenčních novostaveb na místě starých, zanedbaných domů a brownfieldů v Brně a okolí. Přispíváme k obnově a zlepšení vzhledu města. Je pro nás důležité, aby naše práce měla pozitivní dopad na místní komunitu.

Odbornost

Dlouhodobě sledujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme vývoj realitního trhu. To nám umožňuje vstupovat do projektů s vysokou návratností.

02 — PROJEKTY

BD Ponava

finanční objem

> 150 000 000,- Kč

BD Hostinského

finanční objem

< 50 000 000,- Kč

BD Veslařská

finanční objem

< 50 000 000,- Kč

BD Rybářská

finanční objem

< 100 000 000,- Kč

Rekonstrukce bytů v širším centru Brna

finanční objem

< 50 000 000,- Kč

03 — SPOLUPRÁCE

Spojte se s Arctic Invest

Spolupráci se společností Arctic Invest můžete navázat jako equity investor nebo vkladem své nemovitosti či pozemku.

Equity investor

Na základě striktní analýz vybíráme unikátní příležitosti pro developerské projekty s nadstandardním výnosem. Equity investor má možnost finančně vstoupit do konkrétního projektu, který byl týmem Arctic Invest vybrán jako jedinečný a vhodný k investici.

Výhody spolupráce Equity investor:

  • Získání podílu ve firmě realizující projekt (SPV)
  • Společnost Arctic Invest řídí realizaci projektu.
  • Cílíme na minimální zhodnocení pro investora 16 % p.a.

Vklad nemovitosti

Tento druh spolupráce je vhodný investora, který vlastní nemovitost nebo pozemek vhodný pro developerský projekt, přičemž Arctic Invest se stane partnerem zajišťujícím realizaci projektu a následné financování výstavby.

Výhody spolupráce Vklad nemovitosti:

  • Zhodnocení stávající nemovitosti/pozemku
  • Společnost Arctic Invest řídí realizaci projektu
  • Společnost Arctic Invest zajistí financování výstavby
04 — KONTAKT

Arctic Inves s.r.o.
IČ: 08427500
Kohoutova 102/1A, Husovice, 613 00 Brno